אזרחי ארה"ב זכאים לקבלת החזרי מס משלטונות ארה"ב

גם אם לא שלמו מסים אמריקאים מעולם

 

 

 

 


אם את(ה) או בת(בן) זוג(ת)ך אזרח(י) ארצות הברית, והרווחתם[1] בשנת המס בשווי 24400 $ (12200 $ למגישים בנפרד) עליך מוטלת חובת הגשת דיווחי מס לשלטונות ארה"ב. 

מענקי קורונה: כל האזרחים האמריקאים החייבים בהגשת דוח מס, וכן מי שפטורים מהגשה בגין הכנסות נמוכות, ובתנאי שאינם אמורים להיות שייכים לדוח של הוריהם[2], זכאים למענק קורונה בסך 1200 $. כדי לקבל את המענק במשך שנת המס 2019, בדרך כלל צריכים להגיש את דוח 2019 כדוח של יחיד או יחד עם בן\בת זוג בעלי מספר סושל סקיורטי. אם הדוח מכיל רק[3] הורה(או הורים) בעל(י) מספר סושל סקיורטי, והילד פחות מגיל 17 בסוף 2019, מקבלים עבור שנת המס 2019 גם מענק קורונה בסך 500 $ לילד. מענק זה איננו משפיע על הזכות לקבל החזרים רגילים.  אם הנישום בדוח נפרד הרוויח יותר מסך 75000 $, מענק הקורונה יורד ב 5% ממה שהרוויח מעל 75000 $. הסף העליון יותר גבוה למי שאיננו מגיש בסטטוס של נשוי המגיש בנפרד(MFS). פרטים באתר http://www.irs.gov/coronavirus .

החוק עשוי להשתנות בהתאם להתפתחויות, ויש סיכוי גבוה שיהיו שינויים בחוק לפני סוף שנת המס.

טופס לבקשת מענק הקורונה בתוך דוח 2020 אמורה להתפרסם. מקבלי מענקי קורונה בשנת המס 19 לא יחויבו להחזיר את הכסף שקבלו גם אם לפי דוח 2020 מגיע להם פחות.

החישוב של כדאיות ההגשה בנפרד ובמשותף מסובכת, ואנו עושים אותה בעת הכנת הדוח.                                                                                                                                                                                                                                                      

סוף האפשרות לקבלת המענק על בסיס דוח 2019 (ועל בסיס מספר הזכאים ב 2019) היא ב 31.12.2020, ולכן יש צורך להגיש דוח של שנת המס 2019 בחדשים הקרובים כדי לא לאבד זכויות.

כדאיות הגשת דוחות מס לארה"ב:

שאלה: למה שארצה להגיש דו"ח מס לאמריקאים?
תשובה: לפי תקנות המס הנוכחיים של ארצות הברית, רוב תושבי ישראל שהם אזרחי ארה"ב
חייבים בהגשת דו"ח מס אמריקאי וגם זכאים להחזרי מס. כל שעליכם לעשות הוא לממש אזרחות אמריקאית עבור ילדכם, לקבל עבורם מספר  SOCIAL SECURITY, ולהגיש דו"ח מס.
עבור
כל אחת משנות המס  2016 ו 2017 נתן לקבל עד 1000 $ לילד. החל משנת המס 2018, ההחזר המקסימלי הועלה לסך 1400$ לילד. הזכאות היא עבור ילדים שלא מלאו להם 17 שנה עד תום שנת המס. הזכאות מוגבלת לילדים בעלי מספר זיהוי אמריקאי שהונפק לפני המועד החוקי הרשום להגשת דוח המס. הזכות לקבלת כסף מעבר למס שכבר שולם בד"כ גם מוגבלת לבני זוג הרשומים בדוח אשר מספר הזיהוי האמריקאי הונפק עבורם עד המועד החוקי להגשת הדוח. המועד החוקי כולל הארכות, כך שאם המספר יונפק עד 15.12.2020, נישומים אשר הגישו הארכה עד מועד זה יוכלו לקבל החזרים עבור שנת המס 2019. זה נכון הן לגבי מספרי הזיהוי של הילדים וכן לגבי מספר הזיהוי SSN או ITIN של הנישום(מים).

בדרך  כלל, מי שמשלמים שכר לימוד (לתואר ראשון ולפעמים גם לתואר שני) למוסדות אקדמאים המוכרים על ידי ארה"ב זכאים להחזר בסך כמעט 1000 $. ההחזר מגיע להורה המפרנס סטודנט\ית, אם ההורה זכאי לרשום את התלמיד כנתמך, ואם לא ההחזר בדרך כלל מגיע לסטודנטים עצמם. ההחזר איננו תלוי בזהות של מי ששילם את שכר הלימוד, זאת בתנאי שרוב הוצאות המחיה של הסטודנט הוצאו על ידי מבקש(י) ההחזר. אם מבקש ההחזר נשוי על פי חוק, הדוח חייב להיות משותף.

החל מדוחות של שנת המס 2016, קבלת החזרי שכר לימוד מותנית בד"כ בהצגת טופס T1098 מהמוסד ו\או בהוכחת  תשלום שכר לימוד.

מתי מתיישנות זכויות בדוח 2016: התיישנות הזכות לקבלת החזרים בגין שנת המס 2016 צפויה ב 15.7.2020, פרט למי שיש בתיק שלהם בקשה שהגישו להארכה בשנת המס 2017.

חובת הגשת הצהרות הון פבא"ר (FBAR): כל אזרח ארה"ב החתומים על נכסים פיננסים הנמצאים מחוץ לארה"ב שסך השווי שלהן בחלק משנת המס מעל 10000 $, חייבים בהגשת הצהרת הון שנתית הנקראת פבא"ר (FBAR).  נכס פיננסי כולל חשבון בנק, ברוקר, וכדומה, וכן קרן חסכון\פנסיה\גמל\השתלמות וכדומה. זה כולל דיווח על חשבונות חסכון של ילדים. חיוב הצהרת הון שנתית איננה חלה על בני זוג של אמריקאים, אף אם הם מגישים דוחות לארה"ב, אם אין להם נכסים כאלה בשווי שמעל 400,000 $ (או מעל 200,000 $ למגישים בנפרד).

איך מקבלים אזרחות אמריקאית לילדיכם? אם שניכם אזרחי ארה"ב או שאחד מכם אזרח ארה"ב אשר גר שם בסה"כ 5 שנים, מתוכם שנתים לאחר גיל 14, עליכם להגיע לשגרירות  עם מסמכים. פירוט נמצא באתר השגרירות האמריקאית https://il.usembassy.gov .

אחרת, יש לקבל אזרחות דרך חוק הסבא . כל נכד(ה) לסב(ת)א אזרח ארה"ב יכול לקבל אזרחות אם סב(ת)ו התגורר(ה) בארה"ב לפחות 5 שנים, מתוכם שנתים אחרי גיל 14. יש לסיים את התהליך בעודו קטין ורווק. לסיום התהליך, יש לבקר בארה"ב (אפשר גם ביקור קצר) עם ההורה שהוא אזרח אמריקאי כדי לממש את האזרחות. אפשר לחפש פרטים באתר USCIS . ילדים אשר קבלו אזרחות דרך חוק הסבא זכאים להיות רשומים בדוח האמריקאי של הוריהם עבור כל שנת קבלת האזרחות. אגרת בקשת אזרחות לפי סעיף זה כ 1300$. זה בנוסף לעלות הויזההנסיעה של ההורה האמריקאי, אשר חייב להגיע לראיון עם הילד.

פירוט הנושאים הנזכרים (באנגלית) באתר שלנו – FAQ.

למה בד"כ לא כדאי להחזיק כספים בקרנות נאמנות מחוץ לארה"ב?

בגלל שיש בתום כל שנת מס מיסוי כפול בפועל על קרנות נאמנות (בגלל הוראות החוק האמריקאי בנושא PFIC) - מיסוי אמריקאי בעת צבירת הרווחים אשר פוגעת בהחזרים (או עולה כסף) בעת הזאת, ומיסוי ישראלי בעת מכירת הקרנות על רווחים,

ולעתים אין זיכוי  של המס הישראלי בדוח האמריקאי (כי משלמים בעת הצבירה והזיכוי בעת המכירה לא עובר אחורה יותר משנה אחת),

ואין זיכוי ישראלי על המס ששולם לארה"ב (כי הרווח הונפק בארץ, וגם כי המס האמריקאי במקרים רבים הוא מניעת החזר ולא תשלום בפועל),

וגם בגלל עלויות הדיווח הגבוהות,

אנו ממליצים למי שחייב בדיווח לארה"ב לא להחזיק קרנות נאמנות מחוץ לגבולות ארה"ב בתום שנת המס בסכום משמעותי(ז.א. בסכום המחייבת אותו במס) ללא מכירה. אם מחזיקים קרנות ומוכרים (במכירה ממש או במכירה וירטואלית דרך דוח מס המוגש בזמן הנקרא MARK TO MARKET) את כולן לפני תום שנת המס, משלמים למס הכנסה בארץ על הרווח(או מקבלים זיכוי על ההפסד) במדרגות רגילות לפי הכנסתכם (ומקבלים זיכוי בדוח האמריקאי בגין מס בארץ) ורוב הסיבוכים מחובת הדיווח המיוחדת לפי חוקי הPFIC  בדרך כלל נחסכת. הפתרון של מכירה ממש לא מושלם כי לעתים לא רצוי למכור לפני סוף שנת המס. הפתרון של מכירה וירטואלית מונעת בעיות אלה אך מחייבת הגשת דוח במועד (עד 15.6 של השנה הבאה) ומוסיפה לעבודת הכנת הדוח.

אפשר לראות מידע בנושא PFIC, כגון

http://thunfinancial.com/why-americans-should-never-ever-own-shares-in-a-non-us-incorporated-mutual-fund/

יוצא מבעיות PFIC  כנ"ל ילדי נישומים בעלי השקעות בסכומים נמוכים. הם פטורים ממס אמריקאי [עבור שנים לפני 2018 בלבד]  על 1000$  [הסכומים השנתיים בד"כ מתעדכנים על פי  מפתח הצמדות] הראשונים שמרוויחים מהכנסות פסיביות, ולהם אין בעיה להחזיק קרנות כאלה - בתנאי שאינן צוברים רווחים מעל 1000$ בשנה. המס על רווחים עבור 1000$ השניים הוא 10% בלבד(ואפשר להחזיק רק שיש לדווח ואולי לשלם מס), ולאחר מכן חל המס השולי של ההורים. אמנם יש מס ישראלי על הרווח בתיק המס של ההורים, אבל רק בעת מכירת הקרנות(אם הילד טרם הגיע לגיל 18), ונתן לעתים לקזז מס זה בדוח האמריקאי.

עבור שנות מס המתחילות מ 1.1.18 והלאה, על הכנסות שאינם מעבודה, יש אפשרות להגיש עבור ילדים דוחות בצורה שיש לילדים פטור ממס על 1050$ הראשונים שמרויחים, מס נמוך על 2550$ הבאים, ולאחר מכן מס גבוה, או לפי החוק הישן המוזכר לעיל.

 

 

חזרה לאתר באנגלית .

 

 

 

 

 סף ההגשה עולה ב 1200 לכל נישום מעל גיל 65 או עיוור. גם מי שמרוויחים יותר מ 400 כעצמאיים חייבים בהגשה. יש גם נסיבות נוספות המחייבות נישום בהגשה. רווחים כוללים לרוב גם הכנסה פטורה ממס.

[2] מי שבסוף שנת המס היו פחות מגיל 24, גם תלמידים, וגם לא פרנסו את עצמם, וגם התפרנסו על ידי ההורים, אמורים להיות רשומים בדוח הוריהם ואינם זכאים למענקי קורונה. מי שנשואים בדרך כלל יכולים לטעון ביושר שלא הוריהם פרנסו אותם אלא שהתפרנסו מעבודה שלהם או של בני זוגם\מילגות\חסכונות\מתנות חתונה.

[3] הגבלה זאת מחייבת הגשת דוחות נפרדים עבור שנת המס 2019, מה שעשוי להזיק לנישומים. ההגבלה היא לפי דעת רוב יועצי המס ואפשר להסתפק בה. יש סיכוי שלבסוף יתנו את המענק גם למשפחה שבה רק אחד מבני הזוג בעל מספר זיהוי אמריקאי, לפי מספר האמריקאים בדוח. יש גם סיכוי שתהליכי חקיקה ירחיבו את הזכאות לתלמידים שאינם כיום זכאים, ולכן אנו ממליצים לרוב הנישומים לא לרשום ילדים בוגרים בדוחות 2019 המוגשים כעת.