אזרחי ארה"ב זכאים לקבלת החזרי מס משלטונות ארה"ב

        גם אם לא שלמו מסים אמריקאיים מעולם

 

גם אם לא שלמו מסים אמריקאיים מעולם)

 

 

 


אם את(ה) או בת(ן) זוג(ת)ך אזרח(י) ארצות הברית, עליך מוטלת חובת הגשת דיווחי מס לשלטונות ארה"ב.

שאלה: למה שארצה להגיש דו"ח מס לאמריקאים?
תשובה: לפי תקנות המס הנוכחיים של ארצות הברית, רוב תושבי ישראל שהם אזרחי ארה"ב
חייבים בהגשת דו"ח מס אמריקאי וגם זכאים להחזרי מס. כל שעליכם לעשות הוא לממש אזרחות אמריקאית עבור ילדכם, לקבל עבורם מספר  SOCIAL SECURITY, ולהגיש דו"ח מס.
עבור
כל אחת משנות המס החל מ - 2015 נתן לקבל עד 1000 $ לילד. הזכאות היא עבור ילדים שלא מלאו להם 17 שנה עד תום שנת המס. החל משנת המס 2015, אין אפשרות לקבלת כסף בסעיף זה למי שהגיש את הדוח עם טופס 2555. על פי חוק חדש (אשר הוחל למפרע), הזכאות מוגבלת לילדים בעלי מספר זיהוי אמריקאי שהונפק לפני המועד החוקי הרשום להגשת דוח המס. החל משנת המס 2018, ההחזר המקסימלי הועלה לסך 1400$ לילד.

הזכות לקבלת כסף מעבר למס שכבר שולם בד"כ גם מוגבלת לבני זוג הרשומים בדוח אשר מספר הזיהוי האמריקאי הונפק עבורם עד המועד החוקי להגשת הדוח. המועד החוקי כולל הארכות, כך שאם המספר יונפק עד 15.12.2019, נישומים אשר הגישו הארכה עד מועד זה יוכלו לקבל החזרים עבור שנת המס 2018. זה נכון הן לגבי מספרי הזיהוי של הילדים וכן לגבי מספר הזיהוי SSN או ITIN של הנישום(מים).

בדרך  כלל, מי שמשלמים שכר לימוד (לתואר ראשון ולפעמים גם לתואר שני) למוסדות אקדמאים המוכרים על ידי ארה"ב זכאים להחזר בסך כמעט 1000 $. ההחזר מגיע להורה המפרנס סטודנט\ית, אם ההורה זכאי לרשום את התלמיד כנתמך, ואם לא ההחזר בדרך כלל מגיע לסטודנטים עצמם. ההחזר איננו תלוי בזהות של מי ששילם את שכר הלימוד, זאת בתנאי שרוב הוצאות המחיה של הסטודנט הוצאו על ידי מבקש(י) ההחזר. אם מבקש ההחזר נשוי על פי חוק, הדוח חייב להיות משותף.

החל מדוחות של שנת המס 2016, קבלת החזרי שכר לימוד מותנית בד"כ בהצגת טופס T1098 מהמוסד ו\או בהוכחת  תשלום שכר לימוד.

איך מקבלים אזרחות אמריקאית לילדיכם? אם שניכם אזרחי ארה"ב או שאחד מכם אזרח ארה"ב אשר גר שם בסה"כ 5 שנים, מתוכם שנתים לאחר גיל 14, עליכם להגיע לשגרירות  עם מסמכים. פירוט נמצא באתר השגרירות האמריקאית https://il.usembassy.gov .

אחרת, יש לקבל אזרחות דרך חוק הסבא . כל נכד(ה) לסב(ת)א אזרח ארה"ב יכול לקבל אזרחות אם סב(ת)ו התגורר(ה) בארה"ב לפחות 5 שנים, מתוכם שנתים אחרי גיל 14. יש לסיים את התהליך בעודו קטין ורווק. לסיום התהליך, יש לבקר בארה"ב (אפשר גם ביקור קצר) עם ההורה שהוא אזרח אמריקאי כדי לממש את האזרחות. אפשר לחפש פרטים באתר USCIS . ילדים אשר קבלו אזרחות דרך חוק הסבא זכאים להיות רשומים בדוח האמריקאי של הוריהם עבור כל שנת קבלת האזרחות. אגרת בקשת אזרחות לפי סעיף זה אמור לעלות בקרוב לסכום של כ 1300$(במקום 600$).

פירוט הנושאים הנזכרים (באנגלית) באתר שלנו – FAQ.

למה בד"כ לא כדאי להחזיק כספים בקרנות נאמנות מחוץ לארה"ב?

בגלל שיש בתום כל שנת מס מיסוי כפול בפועל על קרנות נאמנות (בגלל הוראות החוק האמריקאי בנושא PFIC) - מיסוי אמריקאי בעת צבירת הרווחים אשר פוגעת בהחזרים (או עולה כסף) בעת הזאת, ומיסוי ישראלי בעת מכירת הקרנות על רווחים,

ולעתים אין זיכוי  של המס הישראלי בדוח האמריקאי (כי משלמים בעת הצבירה והזיכוי בעת המכירה לא עובר אחורה יותר משנה אחת),

ואין זיכוי ישראלי על המס ששולם לארה"ב (כי הרווח הונפק בארץ, וגם כי המס האמריקאי במקרים רבים הוא מניעת החזר ולא תשלום בפועל),

וגם בגלל עלויות הדיווח הגבוהות,

אנו ממליצים למי שחייב בדיווח לארה"ב לא להחזיק קרנות נאמנות מחוץ לגבולות ארה"ב בתום שנת המס ללא מכירה. אם מחזיקים קרנות ומוכרים (במכירה ממש או במכירה וירטואלית דרך דוח מס המוגש בזמן הנקרא MARK TO MARKET) את כולן לפני תום שנת המס, משלמים למס הכנסה בארץ על הרווח(או מקבלים זיכוי על ההפסד) במדרגות רגילות לפי הכנסתכם (ומקבלים זיכוי בדוח האמריקאי בגין מס בארץ) ורוב הסיבוכים מחובת הדיווח המיוחדת לפי חוקי הPFIC  בדרך כלל נחסכת. הפתרון של מכירה ממש לא מושלם כי לעתים לא רצוי למכור לפני סוף שנת המס. הפתרון של מכירה וירטואלית מונעת בעיות אלה אך מחייבת הגשת דוח במועד (עד 15.6 של השנה הבאה) ומוסיפה לעבודת הכנת הדוח.

אפשר לראות מידע בנושא PFIC, כגון

http://thunfinancial.com/why-americans-should-never-ever-own-shares-in-a-non-us-incorporated-mutual-fund/

יוצא מכלל זה ילדי נישומים הפטורים ממס אמריקאי [עבור שנים לפני 2018 בלבד]  על $1000 הראשונים שמרוויחים מהכנסות פסיביות, להם אין בעיה להחזיק קרנות כאלה - בתנאי שאינן צוברים רווחים מעל $1000 בשנה. המס על רווחים כוללים  על $1000 הבאים הוא 10% בלבד(ואפשר להחזיק רק שיש לדווח ואולי לשלם מס), ולאחר מכן חל המס השולי של ההורים). אמנם יש מס ישראלי על הרווח בתיק המס של ההורים, אבל רק בעת מכירת הקרנות(אם הילד טרם הגיע לגיל 18), ונתן לעתים לקזז מס זה בדוח האמריקאי.

עבור שנות מס המתחילות מ 1.1.18 והלאה, על הכנסות שאינם מעבודה, יש לילדים פטור ממס על 1050$ הראשונים שמרויחים, מס נמוך על 2550$ הבאים, ולאחר מכן מס גבוה.

 

 

חזרה לאתר באנגלית .